Usługi BHP

Szkolenia BHP wstępne oraz okresowe

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

Opracowanie instrukcji stanowiska pracy

Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkiem

Przeprowadzenie kontroli warunków pracy

Nadzór nad właściwym oznakowaniem